Jang Geun-Seok
ټ

Also Known As: Jang Geun Suk, Jang Keun-Suk
Job:Actor, Singer
Date of birth:August 04, 1987
Height:178cm
Weight:60kg
Country:South Korea


About Jang Geun-Seok
Hobby: snowboard, sing a song, dancing
Education: Bangsan High
CF: TTL ting