Miki Sakai keyword and japanese subtitle found 2 items.